Weryfikacja obowiązku podatkowego w Niemczech

Najlepszy adres w Szczecinie

Zapraszamy do kontakty +48 506 218 045 ( również WhatsApp)

 

Informacja dotycząca podatku dochodowego w Niemczech  – pamiętaj aby poddać się weryfikacji podatkowej do 31.07 br

Podatek dochodowy płacić się w Niemczech, kiedy nie przejdzie się pozytywnie weryfikacji podatkowej. Opracowanie przeze mnie dokumentów rocznych – to właśnie przygotowane ich do poddania weryfikacji. Ok. 1 msc. po wysłaniu do US dokumentów, przychodzi odpowiedź, czy jest czy nie ma obowiązek podatkowy w Niemczech .

Poniżej informacje kiedy, jest obowiązek podatkowy w Niemczech

Podstawa prawna – dotyczy podatku dochodowego

Zgodnie z porozumieniem Polsko  – Niemieckim (umowa) o unikaniu podwójnego opodatkowania obowiązuje polskie prawo podatkowe dla polskich przedsiębiorstw świadczących usługi na terenie Niemiec.

Wyjątki : przy posiadaniu ZAKŁADU w Niemczech

 Polskie przedsiębiorstwo , które świadczy usługi na terenie Niemiec, które posiada zakłada na terenie Niemiec zgodnie z art. 7 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania  opłaca podatek  (dochodowy i handlowy)  w Niemczech. W Polsce zostaną zwolnione z podatku, dochody, które zostały opodatkowane w Niemczech  (art. 24 ust. 2 )

Kiedy istnieje ZAKŁAD w Niemczech:

– roboty budowalne powyżej 12 miesięcy ( art. 5. Ust. 3): przy pojedynczej budowie lub wielu „gospodarczo” powiązanych budowach  trwających powyżej 12 msc.

– przy założeniu firmy:  ( tj. oddziału lub biura), na czas dłuższy niż 6 msc.  (art. 5 ust. 1), skorzystanie  z wirtualnego biura nie jest tratowane jako założenie firmy.

– kierownictwo zakładu :  ( art. 5 ust 1.) przy zarejestrowaniu firmy i  pobycie w Niemczech dłużej niż 6 miesięcy oraz żadnej działalności  w Polsce.

 

Skutki podatkowe:

Przedsiębiorstwa świadczące usługi w Niemczech, które w Niemczech posiadają zakład, są zobowiązane  składać  coroczne deklaracje podatkowe.

Przedsiębiorstwa świadczące usługi w Niemczech, które nie mają zakładu w Niemczech, są zobowiązane poddaniu  się corocznej weryfikacji obowiązku podatkowego – tj. sprawdzeniu, czy nie powinny być opodatkowane w Niemczech.

Weryfikacja obowiązku podatkowego w Niemczech  – jest to coroczne złożenie kompletu dokumentów w niemieckim Urzędzie Skarbowym, który weryfikuje, czy przedsiębiorstwo powinno złożyć deklaracje w Niemczech. Jeśli tak, oznacza, to że podlega tam obowiązku podatkowemu.

 

Co to jest zakład?

Art. 5 Zakład

1. W rozumieniu niemniejszej umowy określenie „zakład” oznacza stałą placówkę, przez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność przedsiębiorstwa.

2. Określenie „zakład” obejmuje w szczególności:

  1. Miejsce zarządu
  2. Filię
  3. Biuro
  4. Fabrykę
  5. Warsztat i
  6. ….
  7. Plac budowy lub prace budowalne albo instalacyjne stanowią zakład tylko wtedy, jeżeli trwają powyżej 12 miesięcy