Adresy i telefony

Przydatne adresy i telefony
Drugi Urząd Skarbowy
ul. Felczaka 19
71-417 Szczecin
tel.: (+48) 91 882 31 00
Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum
XIII Wydział Gospodarczy KRS
ul. Królowej Korony Polskiej 31
70-485 Szczecin
tel.: (+48) 91 422 53 47
Urząd Statystyczny w Szczecinie
ul. Matejki 22
70-530 Szczecin
tel.: (+48) 91 459 77 00
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
ul. Matejki 22
70-530 Szczecin
tel.: (+48) 91 459 60 00
Wirtualne Biuro Szczecin
ul. Małkowskiego 30/1
70-304 Szczecin
tel. (+48) 91 311 12 14
e-mail: biuro@wbszczecin.pl
www.wbszczecin.pl